Etusivu Asiakaspalvelu Yleiset sopimusehdot Asiakasrekisteriseloste
Asiakaspalvelu
Usein kysytyt kysymykset
Tilaus ja toimitus
Maksaminen
Takuu ja huolto
Hobby Hall Help
Vaihto ja palautus
Yritysinfo
Näin ostat verkkokaupasta
Hyvä tietää
Myymälä
Ota yhteyttä
Asiakaspalvelu tiedottaa
Kanta-asiakkuus
  Yleiset sopimusehdot  
Yleistä
Tilaus- ja toimitusehdot
Asiakasrekisteriseloste
Käyttäjän ja palveluntarjoajan vastuut
Kanta-asiakasjärjestelmän ehdot
Sähköpostirekisterin tietosuojaseloste
Sähköpostirekisteriehdot
Yleiset sopimusehdot
Asiakasrekisteriseloste
 
 

Hobby Hallin asiakasrekisteri
Yhdistetty rekisteriseloste- ja informointiasiakirja
Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §

1. Rekisterinpitäjä Hobby Hall Oy

Juurakkokuja 4
01510 VANTAA

Y-tunnus: 1768502-6
Puhelin: 09 121 7400
Sähköposti: tuki@hobbyhall.fi

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö Janica Ignatius

3. Rekisterin nimi Hobby Hallin asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus Henkilötietoja käsitellään tilausten, luototuksen, laskutuksen, perinnän, asiakkaan yhteydenottojen, asioinnin, asiakaskyselyiden, palveluiden kehittämisen, raportoinnin, markkinoinnin ja muiden asiakkuuden hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä. Rekisterissä käsiteltäviä osto- ja asiointitietoja voidaan käyttää myös profilointiin ja tarjousten, etujen ja muiden markkinointitoimenpiteiden sekä asiakasviestinnän kohdentamiseksi rekisteröityä kiinnostavaksi. Henkilötietoja käsitellään myös uutiskirjeen lähettämisen sekä kilpailuihin ja arvontoihin tai muihin markkinointitoimenpiteisiin osallistumisen yhteydessä.

5. Rekisterin tietosisältö Asiakkaan etu- ja sukunimi, osoitetiedot, puhelinnumero, sähköpostiosoite, syntymäaika tai henkilötunnus, sukupuoli, äidinkieli, tiedot markkinoinnin luvista ja kielloista, ostotapahtuma- ja asiointitiedot eri kanavissa, kanta-asiakastiedot ja muut vastaavat ryhmittelytiedot, verkkokaupan asiakkaiden käyttäjätunnus ja salasana sekä maksuvälinetiedot, koulutustarkoituksiin tallennetut asiakaspuhelut, vaihtoehtoiset toimitusosoitteet markkinointikampanjoihin (esim. arvontoihin) osallistumiseksi, asiakkaan ilmoittamat kiinnostustiedot, sekä uutiskirjeen tilaamiseen liittyvät tiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet Asiakkaan oma ilmoitus, asiakkaan ostos- ja asiointitiedot Hobby Hallin tietojärjestelmissä, henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavat yritykset ja viranomaiset, kuten Väestörekisterikeskuksen päivityspalvelu sekä Suomen Asiakastieto Oy:n luottotietorekisteri.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet Rekisteriä säilytetään sähköisesti ja suojattuna asianmukaisesti ulkopuolisilta palomuurein ja muin teknisin suojakeinoin. Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käyttää ja ylläpitää rekisterin tietoja. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.

8. Tarkastus-, korjaus- ja kielto-oikeus Asiakkaalla on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisterinpitäjän rekisteriasioita hoitavalle henkilölle.

Tarkastuspyyntö voidaan esittää myös henkilökohtaisesti yllä mainitussa osoitteessa. Hobby Hall vastaa tietojen tarkastuspyyntöihin kirjallisesti.

Jos asiakkaan tiedoissa on virheitä, asiakas voi esittää rekisterinpitäjälle pyynnön virheen korjaamiseksi.

Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramarkkinointiin tai markkina- ja mielipidetutkimuksiin ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjälle. Hobby hallin verkkokauppaan rekisteröitynyt asiakas voi asettaa kieltoja myös verkkokaupassa.