Hobbalot syksy 2019 -arvonnan rekisteriseloste

 

Rekisterinpitäjä
Hobby Hall Suomi Oy
PL 9210, 00002 Helsinki


Mitä tietoja käsitellään


Tässä rekisterissä käsittelemme seuraavia henkilötietojasi:
Nimi ja yhteystiedot (esim. nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, katuosoite, postinumero ja postitoimipaikka) sekä asiakkaan tilausta koskevat tiedot (esimerkiksi tilauspäivä ja summa).

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus


Tässä rekisterissä käsittelemme kilpailun/arvonnan suorittamiseksi verkkokaupan järjestelmästä keräämiämme asiakastietoja, jotta voimme olla yhteydessä voittajaan ja sopia palkinnon luovuttamisesta.

 

Kerättyjen tietojen säilytysaika


Säilytämme henkilötietojasi palveluissamme seuraavasti:
Arvonnassa käytettyä listausta säilytetään kolmen (3) kuukauden ajan arvonnan päättymisen jälkeen. Palkitun voittajan tietoja säilytämme arvontaverolainsäädännön mukaisesti lain edellyttämän ajan. Kirjanpitomme tositeaineistoon sisältyviä tietoja säilytämme lainsäädännön edellyttämän ajan.

 

Oikeutesi peruuttaa suostumus


Kun käsittely perustuu suostumukseen, sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi. Voit peruuttaa suostumuksesi olemalla yhteydessä rekisterinpitäjään.

 

Mitä muita oikeuksia sinulla on?


Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.

 

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet


Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.

 

Tietoja henkilötietojen vastaanottajista


Tietoja voidaan luovuttaa kilpailun säännöissä kuvatulla tavalla ja niissä mainitulle kilpailun/arvonnan yhteistyökumppanille palkintojen toimittamista varten. Myös eräillä viranomaisilla on lakiin perustuva tiedonsaantioikeus.
Henkilötietoja ei siirretä EU:n ulkopuolelle.

 

Rekisterin suojauksen periaatteet


Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.