Tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE (päivitetty 12.11.2020)

Yleistä

Hobby Hall Suomi Oy huolehtii hallussaan olevien henkilötietojen luottamuksellisuudesta ja tietosuojasta. Tämä tietosuojaseloste koskee henkilötietoja, joita keräämme asiakas- ja markkinointirekisteriimme.

Voimme päivittää tätä tietosuojaselostetta esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Pyrimme ilmoittamaan sinulle mahdollisista merkittävistä muutoksista ja niiden vaikutuksista hyvissä ajoin etukäteen.

Rekisterinpitäjä ja sen yhteystiedot

Hobby Hall Suomi Oy (2882790-7)
Teknobulevardi 3-5, 01530 Vantaa
Tarvittaessa voit kysyä tietojen käsittelystä ja tietosuojasta yhteydenottolomakkeella.

 

Kenen henkilötietoja keräämme?

Käsittelemme rekisterissä asiakkaidemme, verkkokauppaamme rekisteröityjen henkilöiden ja potentiaalisten asiakkaidemme, kuten uutiskirjeemme tilaajien henkilötietoja.

Minkä tyyppisiä henkilötietoja keräämme?

Käsittelemme rekisterissä seuraavia tietoja:

 • nimi, syntymäaika, sukupuoli ja äidinkieli
 • yhteystiedot, kuten osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero
 • tiedot markkinointiluvista ja -kielloista tai muiden vastaavien oikeuksien käytöstä
 • ostotapahtuma- ja asiointitiedot eri kanavissa ja muut vastaavat ryhmittelytiedot
 • verkkokauppa-asiakkaiden käyttäjätunnus ja salasana sekä maksutapa
 • asiakkuuteen tai asialliseen yhteyteen liittyvä yhteydenpito ja viestintä, kuten puhelutaltiot, reklamaatiot, palautteet sekä tarpeelliset palveluiden, sisältöjen, viestinnän ja markkinoinnin käyttö- ja osallistumistiedot
 • asiakkaan ilmoittamat kiinnostustiedot 
 • tuotesuositukset ja muut kohdennettuun sisältöön käytetyt tiedot ja tunnisteet

Mistä lähteistä henkilötietoja kerätään?

Keräämme henkilötietoja pääsääntöisesti rekisteröityessäsi verkkokauppaamme tai otettuasi meihin muulla tavoin yhteyttä esimerkiksi eri viestintäkanavien tai sähköisten palveluiden kautta. Näiden lisäksi keräämme ostos- ja asiointitietojasi verkkokauppamme ja muiden asiointirajapintojemme järjestelmistä sekä henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavilta yrityksiltä ja viranomaisilta, kuten Väestörekisterikeskuksen päivityspalvelusta sekä Suomen Asiakastieto Oy:n luottotietorekisteristä.

Henkilötietojesi käsittelyn peruste, käyttötarkoitukset ja vaikutukset

Jos olet jo asiakkaamme:

Henkilötietojesi käsittelyn peruste on sopimussuhde yhtiöömme ja sen täytäntöönpano sekä oikeutettu etu. Käsittelyn ansiosta voimme palvella sinua paremmin, ylläpitää ja kehittää jatkuvasti sisältöjä, tietoturvaa, viestintää, markkinointia ja muita liiketoiminnan osa-alueita sekä ehkäistä väärinkäytöksiä. Lakisääteinen velvoite puolestaan on käsittelyn perusteena muun muassa henkilöiden tunnistamiseen, rahanpesuun ja luotonmyöntöön liittyen. Emme käsittele henkilötietojasi muihin kuin tässä selosteessa todettuihin tarkoituksiin.

Jos olet potentiaalinen asiakkaamme:

Henkilötietojesi käsittelyn peruste on oikeutettu etumme markkinointitarkoituksiin. Käsittelyn tarkoituksena on palveluitamme ja tuotteitamme koskeva markkinointi ja muut myynti- ja markkinointitoimenpiteet. Potentiaalisten asiakkaidemme henkilötietojen käsittelyllä ei ole muita vaikutuksia kuin markkinointiviestien kohdentaminen. Emme käsittele henkilötietojasi muihin kuin tässä selosteessa todettuihin tarkoituksiin.

Henkilötietojesi säännönmukaiset luovutukset ja siirrot kolmansille osapuolille

Hobby Hall voi luovuttaa ja siirtää tietojasi lainsäädännön sallimissa ja edellyttämissä tilanteissa viranomaisille, maksupalveluntarjoajille ja IT- ja analytiikkapalveluiden tarjoajille, tavaran- ja palveluntoimittajille ja muille vastaaville alihankkijoille ja liikekumppaneille. Hobby Hall Suomi Oy on Hobby Hall Group OÜ:n tytäryhtiö. Konsernin sisällä voidaan lainsäädännön sallimissa rajoissa käsitellä Hobby Hall Suomi Oy:n asiakastietoja. Varmistamme, että yhteistyökumppanimme eivät käsittele siirrettäviä henkilötietoja muita tarkoituksia varten.

Henkilötietojesi siirrot EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Siirrämme henkilötietojasi Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle henkilötietojen käsittelyä koskevan lainsäädännön mukaisesti. 

Siirrämme henkilötietojasi EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle ainoastaan jollakin alla mainitulla, lainmukaisella perusteella:

 • Euroopan komissio on päättänyt, että kyseisessä vastaanottajamaassa on varmistettu riittävä tietosuojan taso.
 • Olemme toteuttaneet asianmukaiset suojatoimet henkilötietojesi siirtämiseksi käyttämällä Euroopan komission hyväksymiä tietosuojaa koskevia vakiolausekkeita. Sinulla on tällöin oikeus saada jäljennös kyseisistä vakiolausekkeista ottamalla meihin yhteyttä Yhteydenotot-kohdassa kuvatun mukaisesti.
 • Olet antanut suostumuksesi henkilötietojesi siirtämiselle, tai henkilötietojesi siirtämiselle EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle on olemassa muu lainmukainen peruste.

Henkilötietojen säilyttämisen periaatteet

Jos olet jo asiakkaamme:

Säilytämme henkilötietojasi rekisterissä niin kauan kuin asiakassuhde on voimassa. Asiakassuhteen päättymisen jälkeen henkilötietojasi säilytetään enintään 6 vuoden ajan. Huomioithan, että henkilötietojasi voidaan joutua säilyttämään myös tätä kauemmin, mikäli sovellettava lainsäädäntö tai meitä sitovat sopimusvelvoitteet kolmansia osapuolia kohtaan edellyttävät pidempää säilytysaikaa.

Jos olet potentiaalinen asiakkaamme:

Säilytämme henkilötietojasi rekisterissä niin kauan kuin uutiskirjeen tilauksesi on voimassa tai niin kauan kuin toimit tehtävissä, joihin markkinoitava tuote tai palvelu liittyy ja edellyttäen, että et ole kieltänyt markkinointia. Tällöin rekisterissä voidaan kuitenkin säilyttää osaltasi tieto markkinoinnin kieltämisestä. Henkilötietojasi voidaan säilyttää tätä kauemmin, jos sovellettava lainsäädäntö tai sopimusvelvoitteemme kolmansia osapuolia kohtaan edellyttävät pidempää säilytysaikaa.

Rekisteröidyn henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin ja siihen liittyvään profilointiin. Lisäksi sinulla on oikeus tietosuojalainsäädännön mukaisesti:

Lisäksi sinulla on oikeus tietosuojalainsäädännön mukaisesti:

 • saada tieto henkilötietojesi käsittelystä
 • päästä omiin tietoihisi ja tarkastaa itseäsi koskevat käsittelemämme henkilötiedot
 • vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä
 • vaatia henkilötietojesi poistamista
 • vastustaa henkilötietojesi käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella siltä osin kuin henkilötietojesi käsittelyperusteena on oikeutettu etumme
 • saada henkilötietosi koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle edellyttäen, että olet itse toimittanut kyseiset henkilötiedot meille, käsittelemme kyseisiä henkilötietoja sopimuksen perusteella ja käsittely suoritetaan automaattisesti
 • vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista.

Jos peruutat suostumuksesi markkinointiin, se ei vaikuta ennen peruuttamista toteutetun henkilötietojesi käsittelyn lainmukaisuuteen. Suostumuksesi voit peruuttaa alla olevan Yhteydenotot-kohdan mukaisesti. Voimme pyytää sinua tarkentamaan pyyntöäsi kirjallisesti ja varmentamaan henkilöllisyytesi ennen pyynnön käsittelemistä. Voimme kieltäytyä pyyntösi toteuttamisesta laissa säädetyllä perusteella.

Sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle (www.tietosuoja.fi), mikäli katsot, että emme ole käsitelleet henkilötietojasi tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Rekisterin suojauksen periaatteet 

Kunnioitamme henkilötietojesi luottamuksellisuutta. Rekisterin tietoja säilytetään sähköisesti suojattuna palomuurein ja muilla teknisillä suojakeinoilla. Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käyttää ja ylläpitää rekisterin tietoja. Näitä henkilöitä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Yhteydenotot

Tarvittaessa voit kysyä tietojen käsittelystä ja tietosuojasta yhteydenottolomakkeella.