Hobbalot arvonnan säännöt


Arvonnan järjestäjä:
Hobby Hall Suomi Oy
PL 9210, 00002 HELSINKI

 

Arvontaan osallistuminen

Arvontaan osallistut tekemällä yli 150€:n arvoisen tilauksen Hobbyhall.fi-verkkokaupasta 7.-23.10.2019 välisenä aikana. Osallistut arvontaan jokaisella yli 150€:n arvoisella tilauksella.
Palkintojen arvontaan voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat 18 vuotta täyttäneet luonnolliset henkilöt. Osallistumisoikeutta ei kuitenkaan ole niiden yritysten työntekijöillä ja heidän perheenjäsenillään, jotka ovat olleet tekemisissä tämän arvonnan järjestelyjen kanssa.
Arvontaan osallistumisen voi kieltää ilmoittamalla asiasta asiakaspalveluun asiakaspalvelu@hobbyhall.fi.

 

Arvonnan suorittaminen ja palkinnon luovutus


Arvonta suoritetaan 1.11.2019 ja voittajaan ollaan yhteydessä puhelimitse ja sovitaan palkinnon toimitusajankohta. Palkinnon arvonta suoritetaan kaikkien arvontaan sääntöjen mukaisesti osallistuneiden kesken.
Mikäli osallistuja on antanut virheelliset tai puutteelliset yhteystiedot tai palkintoilmoitusta tai palkintoa ei kahden (2) viikon aikana kohtuullisin toimenpitein taikka muusta kuin arvonnan järjestäjästä johtuvasta syystä voida toimittaa voittajalle, ei järjestäjällä ole velvollisuutta toimittaa palkintoa sen voittajalle, vaan se voidaan arpoa uudestaan. Voittaja voi halutessaan kieltäytyä vastaanottamasta palkintoa.

 

Palkinto


Kaikkien osallistuneiden kesken arvotaan yksi (1) Finlux Ultra HD LED LCD 65 tuuman televisio.
Palkinnon arvo on 999€.

 

Palkintoon liittyvät ehdot


Kilpailun järjestäjällä on oikeus jättää huomioimatta sellaiset osallistumiset, joita ei ole tehty sääntöjen mukaisesti. Arvontaan osallistujien henkilötietoja käsitellään arvontaan ja sen järjestämiseen liittyviin tarkoituksiin henkilötietolain säännösten mukaisesti. Henkilötietoja ei käytetä suoramarkkinointiin.
Arvonnan järjestäjä vastaa palkinnon kuljetuksen järjestämisestä ja sen kustannuksista sekä lakisääteisen arpajaisveron suorittamisesta. Voittaja vastaa kaikista muista voiton lunastamiseen ja käyttöön liittyvistä mahdollisista kustannuksista.
Palkintoa ei voi vaihtaa rahaksi tai muuksi hyödykkeeksi.

 

Järjestäjän vastuu


Arvonnan järjestäjän vastuu rajoittuu näissä säännöissä mainittujen palkintojen euromääräiseen arvoon. Arvonnan järjestäjä ei vastaa mahdollisista teknisistä syistä tapahtuneista virhearvonnoista tai todetuista väärinkäytöksistä.

 

Arpajaisvero


Arvonnan järjestäjä vastaa näiden palkintojen maksettavan lakisääteisen arpajaisveron suorittamisesta.

 

Järjestäjän vastuu


Palkinnon vastaanottaja vapauttaa järjestäjän vastuusta, joka koskee vammaa tai vahinkoa, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän arvontaan tai palkinnon vastaanottamiseen tai käyttämiseen. Järjestäjä ei vastaa mahdollisista painovirheistä, osallistujien yhteystiedoissa olevista virheistä taikka tietoteknisistä syistä johtuvista esteistä arvontaan osallistumisessa, palkinnon vastaanottamisessa tai sen käyttämisessä.
Edellä mainitut vastuunrajoitukset eivät rajoita sellaista korvausvelvollisuutta, jota ei voida poissulkea tai rajoittaa kuluttajansuojalainsäädännön, tuotevastuulain tai muun pakottavan lainsäädännön nojalla.

 

Henkilötietojen käsittely


Arvontaan osallistumisen yhteydessä antamiasi henkilötietoja käsitellään soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

 

Immateriaalioikeudet


Oikeudet arvonnan toteuttamisessa käytettyyn materiaaliin ja siihen liittyviin immateriaalioikeuksiin kuuluvat järjestäjälle tai soveltuvin osin yhteistyökumppaneille. Kaiken arvontaan liittyvän materiaalin käyttö on kielletty ilman järjestäjän kirjallista etukäteislupaa.

 

Sääntöjen muutokset ja tulkinta


Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden sääntömuutoksiin. Mahdollisista sääntömuutoksista ilmoitetaan arvonnan verkkosivulla. Järjestäjä voi myös oikaista tai muuttaa sääntöjä mahdollisten paino- ja muiden virheiden korjaamiseksi arvontaan osallistumisajan aikana. Arvontasääntöjen soveltamiseen ja tulkintaan liittyvät mahdolliset epäselvyydet ratkaisee arvonnan järjestäjä.

 

 

Voit lukea kilpailun rekisteriselosteen täällä